ნანა (სიმღერა)

ქართული ხალხური სააკვნე სიმღერა

„ნანა“ქართული ხალხური სააკვნე სიმღერა. „ნანას“ ტექსტი და ჰანგი ნებისმიერია. იგი მღერადი, ნატიფი, მოქნილი, ერთმუხლოვანი მელოსით გამოირჩევა; მდიდარია ეპითეტებით, საალერსო სიტყვებით („მარგალიტო სადაფზედა, ასხმულო ოქროს ძაფზედა“ ან „ჩემო ოქროს შანდალო, მამის ციხე-ქალაქო, პაპის ოქროს გუთანო“).

„ნანა“ ყრმას სამშობლოსათვის თავდადების გრძნობას უნერგავს. „ნანა“ პირველად ჩაიწერა და 1886 წელს თავის კრებულში გამოაქვეყნა ანდრია ბენაშვილმა.

ლიტერატურარედაქტირება

  • ბენაშვილი ა., ქართული ხმები, ტფ., 1886;
  • იოანე ბატონიშვილი, კალმასობა, ტ. ქ ტფ. 1936;