ნათხემი — ადამიანისა და ხერხემლიანების თავის ტვინის ნაწილი მოგრძო ტვინსა და შუა ტვინს შორის. დიდ როლს თამაშობს უმთავრესად მოძრაობათა კოორდინაციაში, სხეულის წონასწორობის, პოზისა და ტონუსის დაცვაში. სწრაფად მოძრავ ცხოველებს განსაკუთრებით კარგად აქვთ განვითარებული.

Cerebellum animation small.gif

ადამიანის ნათხემი მდებარეობს დიდი ტვინის კეფის წილებს ქვეშ ხიდსა და მოგრძო ტვინის დორსალურად. მისი წონა 150 გ, განივი დიამეტრი 12 სმ-ს აღწევს. ნათხემში განარჩევენ ცენტრალურ ვიწრო წილს — ნათხემის ჭიას და გვერდით წილებს — ჰემისფეროებს. ნათხემის ყოველგვარი დაზიანება ვლინდება საერთო ნიშნებით, რასაც ნათხემის სინდრომი ეწოდება. ნათხემის სინდრომს ახასიათებს თავის ტკივილი, პირღებინება, თავბრუ, ბარბაცით სიარული და სხვა. დარღვეულია მოძრაობის კოორდინაცია (ასინერგია).

ლიტერატურარედაქტირება