„მუშის ბრძოლა“ქართული არალეგალური ბოლშევიკური გაზეთი, რკპ (ბ) დასავლეთ ამიერკავკასიის ორგანიზაციების ორგანო; გამოიცა ერთადერთი ნომერი 1918 წლის 8 აპრილს. მენშევიკური მთავრობის მიერ აკრძალული გაზეთის „ჩვები ბრძოლის“ მაგიერ (გამოცემის ადგილად მიჩნეულია ქუთაისი). გაზეთში დაბეჭდილ სტატიებში სწორად არის დასმული ბოლშევიკური ტაქტიკური ამოცანები, სტატიები გამსჭვალულია მენშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ შეურიგებელი ბრძოლის სულისკვეთებით.

ლიტერატურარედაქტირება