გაზეთი — პერიოდული ბეჭდური გამოცემა, რომელიც არანაკლებ თვეში ერთხელ მუდმივი სახელწოდებით გამოდის. სიტყვა „გაზეთი“ ყველაზე პატარა ნომინალის მქონე იტალიური მონეტის სახელწოდებიდან მომდინარეობს (იტალ. gazzetta — გაზეტა).

The New York Times-ის გარეკანი, 1918 წლის 11 ნოემბერი