ბაბილონი
ka ამ მომხმარებლის მშობლიური ენა არის ქართული. აი ია.svg

დაბადების თარიღი: 17 ოქტომბერი, 1980
დაბადების ადგილი: რუსთავი
განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი [1]
პროფესია: IT ექსპერტი
ინტერესები: ფსიქოდელიური ტრანსი, ჰაიკინგი, მოგზაურობა