• სახელი: ნიცა
  • დაბადების თარიღი: 21 ნოემბერი, 2008.
  • დაბადების ადგილი: ქუთაისი.