ვიკიპედია:მომხთარგები

ეს გვერდი ორგანიზებული დირექტორიია მომხთარგების, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ მომხმარებელთა გვერდზე განსათავსებლად. დიდი რაოდენობით მომხთარგების შექმნამდე დროის დაკარგვამდე გთხოვთ ჰკითხოთ თქვენ თავს თუ უფრო მეტ სარგებელს ვიკიპედიასა და მის მომხმარებელს რომელიმე ენციკლოპედიურ სტატიაზე ეფექტური თანამშრომლობა მოუტანდა.
მოკლე გადამისამართება - მალსახმობი
ვპ:ბოქსი ვპ:მბოქსი
მომხთარგი მცირე ზომის ყუთია, რომელიც ასე გამოიყურება.
მომხთარგები მრავალი ფორმის არსებობს.
ბოქსებს შესაძლოა ერთი ან ორი საიდბოქსი ჰქონდეს.

მომხთარგი — მცირე ფერადი დაფა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხარებელს საკუთარ გვერდებს მცირე შეტყობინებები დაამატოს. ამგვარად ეს ბაბილონის (ენობრივი შესაძლებლობების დაფები) დამატებაა. ვიკიმედიის საერთო სერვერზე ამ დაფებისთვის მრავალი ხატულა არსებობს.

მომხთარგების პირდაპირი დანიშნულება არის აცნობოს სხვა მომხმარებლებს თქვენი შესაძლებლობების შესახებ, თუ ვინიცობაა მათ თქვენი ტექნიკური ექსპერტიზა ან ენის ცოდნა დასჭირდათ.


არსებული მომხთარგების გამოყენება

გალერეა

მომხთარგების უმეტესობის პოვნა ქვემოთ მოტანილ, თემატურად დაყოფილ გვერდებზეა შესაძლებელი.

ენები

ცხოვრება, სტატუსი, მდებარეობა

პოლიტიკა და რწმენა

ინტერესები

ვიკიპედიასთან დაკავშირებული

შექმნა


მომხთარგების ტიპები

კოდი როგორიც იქნება
სტანდარტული ყუთი
{{Userbox
 |border-c = #000
 |border-s = 1
 |id-c   = #fff
 |id-s   = 12
 |id-fc  = #000
 |info-c  = #039
 |info-s  = 8
 |info-fc = #fff
 |id    = ID
  |info   =მომხთარგის შიგთავსი
}}
ID მომხთარგის შიგთავსი
შებრუნებული თარგი
{{Userbox-r
 |border-c = #000
 |border-s = 1
 |id-c   = #fff
 |id-s   = 12
 |id-fc  = #000
 |info-c  = #039
 |info-s  = 8
 |info-fc = #fff
 |id    = ID
  |info   =მომხთარგის შიგთავსი
}}
მომხთარგის შიგთავსი ID
ორმაგი ყუთი
{{Userbox-2
 |border-c = #000
 |border-s = 1
 |id1-c  = #fff
 |id1-s  = 12
 |id1-fc  = #000
 |id2-c  = #000
 |id2-s  = 12
 |id2-fc  = #fff
 |info-c  = #039
 |info-s  = 8
 |info-fc = #fff
 |id1   = ID 1
  |id2   = ID 2
 |info   =მომხთარგის შიგთავსი
}}
ID 1მომხთარგის შიგთავსიID 2