პოზრუკა — „იაპონია “
სახელი იაპონია
x 100*(($1 >30.90)*($2 -128.24)/(149.27-128.24)+($1 <=30.90)*($2 -110.43)/(131.44-110.43))
y 100*(($1 >30.90)*($1 -45.86)/(30.02-45.86)+($1 <=30.90)*($1 -39.54)/(23.71-39.54))
სურათი Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg
Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg
სურათი1 Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
სურათი2 Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg


გამოყენება

ეს განმარტებები გამოიყენება შემდეგ თარგებში „იაპონია“:

რუკის განმარტება

 • სახელი = იაპონია
  სახელი გამოიყენება საწყისი რუკის წარწერისათვის
 • სურათი = Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg
  საწყისი რუკა, "სურათი:" ან "ფაილი:"-ს გარეშე
 • სურათი1 = Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
  ალტერნატიული რუკა, ჩვეულებრივ რელიეფის რუკა, შესაძლოა გამოისახოს relief ან AlternativeMap-ის პარამეტრებით
 • სურათი2 = Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
  მეორე ალტერნატიული რუკა, შესაძლოა გამოისახოს მხოლოდ AlternativeMap-ის პარამეტრით
 • x = 100*(($1 >30.90)*($2 -128.24)/(149.27-128.24)+($1 <=30.90)*($2 -110.43)/(131.44-110.43))
  ექსპრესია რუკაზე ადგილმდებარეობის გრძედის საშუალებით გამოსათვლელად; ფასდება როგორც 0 მარცხენა კიდის გასწვრივ და 100 მარჯვენა კიდის გასწვრივ
 • y = 100*(($1 >30.90)*($1 -45.86)/(30.02-45.86)+($1 <=30.90)*($1 -39.54)/(23.71-39.54))
  ექსპრესია რუკაზე ადგილმდებარეობის განედის საშუალებით გამოსათვლელად; ფასდება როგორც 0 ზედა კიდის გასწვრივ და 100 ქვედა კიდის გასწვრივ

ალტერნატიული რუკა

რუკა განსაზღვრულია როგორც სურათი1 (Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg) შესაძლოა გამოისახოს relief ან AlternativeMap პარამეტრებით თარგებში {{პოზრუკა}}, {{პოზრუკა მრავალი}} და {{პოზრუკა+}}. რუკა განსაზღვრულია როგორც სურათი2 (Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg) შესაძლოა გამოისახოს მხოლოდ AlternativeMap პარამეტრით. ამ ორი პარამეტრის გამოყენების მაგალითები მოცემულია ქვემოთ.

სიზუსტე

გრძედი: რუკის ეს განმარტება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ ფარავს 0 გრადუსს.

 • 200 პიქსელის სიგანის სურათზე, ეს არის 0 გრადუსი თითო პიქსელზე.
 • 1000 პიქსელის სიგანის სურათზე, ეს არის 0 გრადუსი თითო პიქსელზე.

განედი: რუკის ეს განმარტება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ ფარავს ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი round ოპერატორი. გრადუსს.

 • 200 პიქსელის სიგანის სურათზე, ეს არის ექსპრესიის შეცდომა: დაიკარგა ოპერანდი --თვის. გრადუსი თითო პიქსელზე.
 • 1000 პიქსელის სიგანის სურათზე, ეს არის ექსპრესიის შეცდომა: დაიკარგა ოპერანდი --თვის. გრადუსი თითო პიქსელზე.

პოზრუკის თარგების გამოყენების მაგალითები

პოზრუკა, საწყისი რუკის გამოყენებით (სურათი)

ფუკუოკა — იაპონია
ფუკუოკა
ფუკუოკა
ფუკუოკა (იაპონია)
{{პოზრუკა | იაპონია
| width  = 200
| label  = ფუკუოკა
| lat_deg = 33.35
| lon_deg = 130.24
}}

პოზრუკა მრავალი, რელიეფის რუკის გამოყენებით (სურათი1)

პოზრუკა/მონაცემი/იაპონია — იაპონია
ფუკუოკა
ფუკუოკა
ნაჰა
ნაჰა
ორი ადგილი იაპონიაში
{{პოზრუკა მრავალი | იაპონია
| relief  = yes
| width  = 200
| caption = ორი ადგილი იაპონიაში
| label1  = ფუკუოკა
| lat1_deg = 33.35
| lon1_deg = 130.24
| label2  = ნაჰა
| lat2_deg = 26.12
| lon2_deg = 127.41
}}

პოზრუკა+, ალტერნატიული რუკის გამოყენებით

პოზრუკა/მონაცემი/იაპონია — იაპონია
ფუკუოკა
ფუკუოკა
ნაჰა
ნაჰა
ორი ადგილი იაპონიაში
{{პოზრუკა+ | იაპონია
| AlternativeMap = Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
| width  = 200
| caption = ორი ადგილი იაპონიაში
| places =
 {{პოზრუკა~ | იაპონია
 | label  = ფუკუოკა
 | lat_deg = 33.35
 | lon_deg = 130.24
 }}
 {{პოზრუკა~ | იაპონია
 | label  = ნაჰა
 | lat_deg = 26.12
 | lon_deg = 127.41
 }}
}}

იხილეთ აგრეთვე

პოზრუკის თარგები

return {
	name = 'იაპონია',
	x = '100*(($1 >30.90)*($2 -128.24)/(149.27-128.24)+($1 <=30.90)*($2 -110.43)/(131.44-110.43))',
	y = '100*(($1 >30.90)*($1 -45.86)/(30.02-45.86)+($1 <=30.90)*($1 -39.54)/(23.71-39.54))',
	image = 'Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg',
	image1 = 'Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg',
	image2 = 'Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg'
}