დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ეს თარგი აგენერირებს პოზრუკებს როგორც კომპოზიტურ სურათებს, რომელიც რუკისა და სანიშნისაგან შედგება. სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია სახელისა და წარწერის დამატება.

გამოყენება

რუკის ფაილები პირდაპირ არ არის დაკავშირებული, მაგრამ გამოიყენება რუკის დამხმარე თარგი. მაგალითად, თუ ამ თარგის პირველი უსახელო პარამეტრი არის 'იაპონია', მაშინ ეს თარგი გამოიყენებს იაპონისათვის არსებულ ჩანაწერს „მოდული:პოზრუკა/მონაცემი/იაპონია“ თუ კი არსებობს, ან სხვა შემთხვევაში „{{პოზრუკა იაპონია}}“, ერთ-ერთი მათგანი შეიცავს კომპოზიტური გამოსახულების შესაქმნელად საჭირო მონაცემებს.

Please note
 • Assigning any value to the parameter caption causes the map to be displayed as a thumbnail image. If this parameter is not declared, the template will generate a default caption.
 • The coordinates are not checked. If the coordinates specified fall outside the area covered by the map image, the location mark will not display inside the image; however, it may be displayed somewhere else on the page.
 • Do not use px when setting the map image size. Using width=200px will usually cause a very large map to be displayed. Use width=200.
 • To create a map with more than one location mark, use either {{პოზრუკა+}} or {{პოზრუკა მრავალი}}.

ცარიელი თარგები

პოზრუკა — აშშ
პოზრუკა
იელოუსტოუნის მდებარეობა ჩრდილო-დასავლეთ აშშ-ში
ათობითი გრადუსები გრადუსი, მინუტი, სეკუნდი {{Coord}}-ით
(ჩვეულებრივ ინფოდაფებისთვის)
ვიკიმონაცემები
{{პოზრუკა|{{{1}}}
|width   = 
|float   = 
|border   = 
|caption  = 
|alt    = 
|relief   = 
|AlternativeMap= 
|overlay_image = 
|label   = 
|label_size = 
|position  = 
|background = 
|mark    = 
|marksize  = 
|link    = 
|lat_deg  = 
|lon_deg  = 
}}
{{პოზრუკა|{{{1}}}
|width   = 
|float   = 
|border   = 
|caption  = 
|alt    = 
|relief   = 
|AlternativeMap= 
|overlay_image = 
|label   = 
|label_size = 
|position  = 
|background = 
|mark    = 
|marksize  = 
|link    = 
|lat_deg  = 
|lat_min  = 
|lat_sec  = 
|lat_dir  = 
|lon_deg  = 
|lon_min  = 
|lon_sec  = 
|lon_dir  = 
}}
{{პოზრუკა|{{{1}}}
|width   = 
|float   = 
|border   = 
|caption  = 
|alt    = 
|relief   = 
|AlternativeMap= 
|overlay_image = 
|label   = 
|label_size = 
|position  = 
|background = 
|mark    = 
|marksize  = 
|coordinates= 
}}
{{პოზრუკა|{{{1}}}
|width   = 
|float   = 
|border   = 
|caption  = 
|alt    = 
|relief   = 
|AlternativeMap= 
|overlay_image = 
|label   = 
|label_size = 
|position  = 
|background = 
|mark    = 
|marksize  = 
}}

პარამეტრები

map display parameters
parameter description
{{{1}}} Required – use the name of the map as the first unnamed parameter; for example, specifying England will use the values for England in მოდული:პოზრუკა/მონაცემი/ინგლისი, if it exists, or {{პოზრუკა ინგლისი}} otherwise. See the examples below. Multiple maps can be shown by providing a list of map names separated by #. For multiple maps, the first is shown by default, a reader can select the others with radio buttons.
width Determines the width of the map in pixels, overriding any default values; do not include px, for example: width=300, not width=300px.
default_width Determines the default width of the map in pixels, intended for use by templates, e.g. place infoboxes; the default value is 240. Do not include px. This value will be multiplied by the defaultscale parameter specified in individual map templates, if it exists, in order to achieve an appropriate size for vertical maps. For example, if default_width=200 is given, a map of Thailand will be displayed with a width of 200x0.57 = 114 pixels (as specified in თარგი:პოზრუკა ტაილანდი).
float Specifies the position of the map on the page; valid values are left, right, center and none. The default is right.
border Specifies the colour of the 1px map border; the default is lightgrey (see web colors). If set to none, no border will be generated. This parameter is seldom used.
caption The text of a caption to be displayed below the map; specifying a caption will cause the map to be displayed with a frame. If caption is defined but is not assigned a value, the map will not be framed and no caption will be displayed. If caption is not defined, the map will not be framed and a default caption will be generated. The default caption is created from the label parameter (or the current page name if label not defined) and the name parameter from map definition template. See the examples below.
alt Alt text for map; used by screen readers, see WP:ALT.
relief Any non-blank value (1, yes, etc.) will cause the template to display the map specified in the map definition template as image1, which is usually a relief map; see the example at Location map+/relief.
AlternativeMap Allows the use of an alternative map; the image must have the same edge coordinates as the location map template. See the example at Location map+/AlternativeMap.
overlay_image Allows an overlay to be superimposed on the map; this parameter is seldom used. See the example at Location map+/overlay.
label and mark parameters
if no coordinates are specified, the template will try to get them from the page's Wikidata item
parameter description
label The text of the label to display next to the identifying mark; a wikilink can be used. The default, if not specified is no label, just the marker.
label_size The font size to use for the label, given as a percentage of the normal font size (<100 = smaller, >100 = larger); the default size is 90. Do not include %, for example: label_size=80, not label_size=80%. If set to 0, the label is only displayed when the user hovers over the mark.
label_width The width to use for the label, given as an em size; the default width is 6. Do not include em, for example: label_width=7, not label_width=7em.
position The position of the label relative to the identifying mark; valid values are left, right, top,bottom and none. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker, and its position relative to the right border of the map image. When position=none, any defined label will not be displayed with the mark, but it will be used to create the default caption.
background The background colour to use for the label; see Web colors. The default is no background colour, which shows the map image behind the label.
mark The name of an image file to display as the identifying mark; the default is Red pog.svg (). See examples at Commons:Location markers and Commons:Category:Map icons.
marksize The size of the identifying mark in pixels; the default is 8. Do not include px, for example: marksize=10, not marksize=10px.
link Specifies a wikilink which can be followed if the reader clicks on the identifying mark; do not include [[]] (double square brackets), for example: link=Yellowstone National Park, not link=[[Yellowstone National Park]].
coordinates The coordinates in {{Coord}} format; whilst not recommended, if you want to waste time, you can also enter them in decimal degrees (e.g. 48.067°N 12.863°E); you shouldn't need to, though.
lat_deg The degrees of latitude; this value can be specified using decimal degrees, and when this format is used, minutes and seconds should not be specified.
lat_min The minutes of latitude.
lat_sec The seconds of latitude; not usually necessary.
lat_dir N if north (default value), or S for south of the Equator; other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees, i.e. negative numbers for southern latitude.
lon_deg The degrees of longitude; this value can be specified using decimal degrees, and when this format is used, minutes and seconds should not be specified.
lon_min The minutes of longitude.
lon_sec The seconds of longitude; not usually necessary.
lon_dir E for east (default value), or W for west of the Prime Meridian; o_ther values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees, i.e. negative numbers for western longitude.

მაგალითები

ნაგულისხმევი სიგანე, სახელის გარეშე, ნაგულისხმევი წარწერა (ათობითი კოორდინატები)

შენიშვნა: როდესაც სახელი არ არის მითიტებული, ნაგულისხმევი წარწერა არის „გვერდის სახელი (რუკის სახელი)“, ასე, რომ თუ მაგალითად გვერდის სახელი იქნებოდა პაგი, ნაგულისხმევი წარწერაც იქნება „პაგი (ხორვატია)“. აგრეთვე, გვერდზე სახელით პაგი (ქალაქი), ნაგულისხმევი წარწერაც იქნებოდა „პაგი (ქალაქი) (ხორვატია)“.

პაგი არის კუნძულზე.
პაგი არის კუნძულზე.
პოზრუკა (ხორვატია)
{{პოზრუკა|ხორვატია
|alt   = პაგი არის კუნძულზე.
|lat_deg = 44.44
|lon_deg = 15.05
}}

რუკა ნაგულისხმევი წარწერით (გრადუსი/მინუტი)

შენიშვნა: როდესაც სახელი მითითებულია, ნაგულისხმევი წარწერა არის „სახელის ტექსტი (რუკის სახელი)“, ამ მაგალითში განიხილება როგორც „პაგი (ხორვატია)“.

პაგი არის კუნძულზე.
პაგი არის კუნძულზე.
პაგი
პაგი (ხორვატია)
{{პოზრუკა|ხორვატია
|width = 200
|float = right
|alt = პაგი არის კუნძულზე.
|label = პაგი
|position = right
|mark = Green pog.svg <!--green dot-->
|lat_deg = 44 |lat_min = 26 <!-- default: lat_dir = N -->
|lon_deg = 15 |lon_min = 3 <!-- default: lon_dir = E -->
}}

როდესაც მითითებულია |position=none, სახელის ტექსტი სანიშნის გასწვრივ არ გამოჩნდება, მაგრამ ის კვლავ გამოიყენება ნაგულისხმევ წარწერად და ნაგულისხმევ ალტერნატიულ ტექსტად.

პაგი — ხორვატია
პაგი
პაგი (ხორვატია)
{{პოზრუკა|ხორვატია
|width = 200
|float = right
|label = პაგი
|position = none
|mark = Green pog.svg <!--green dot-->
|lat_deg = 44 |lat_min = 26 <!-- default: lat_dir = N -->
|lon_deg = 15 |lon_min = 3 <!-- default: lon_dir = E -->
}}

სანიშნი რუკის საზღვრებს გარეთ, წარწერის გარეშე

რიმინი იტალიაში (რუკის გარეთ)
რიმინი იტალიაში (რუკის გარეთ)
რიმინი
{{პოზრუკა|ხორვატია
|width  = 200
|float  = right
|caption =
|alt   = რიმინი იტალიაში (რუკის გარეთ)
|lat_deg = 44.05
|lon_deg = 12.57 <!--outside maps left border at 13.1-->
|outside = 1 <!--we're aware the point is outside the map, so suppress the warning category-->
|label  = რიმინი
|position = right
}}

Caption, label_size, background, mark, marksize

Map of Italy with mark showing location of Rimini
Map of Italy with mark showing location of Rimini
Rimini
Location of Rimini in Italy
{{პოზრუკა|იტალია
|width   = 200
|float   = right
|caption  = Location of Rimini in Italy
|alt    = Map of Italy with mark showing location of Rimini
|label   = Rimini
|label_size = 150 <!--150% of normal size-->
|position  = bottom
|background = orange
|mark    = Orange_pog.svg
|marksize  = 12 <!--size in pixels-->
|lat_deg  = 44.05
|lon_deg  = 12.57
}}

AlternativeMap პარამეტრი

Map of Italy with mark showing location of Rome
Map of Italy with mark showing location of Rome
Rome
Location of Rome in Italy
{{პოზრუკა|იტალია
|AlternativeMap = Italy location map.svg
|width  = 200
|float  = right
|caption = Location of Rome in Italy
|alt   = Map of Italy with mark showing location of Rome
|label  = Rome
|lat_deg = 41.9
|lon_deg = 12.5
}}

Relief პარამეტრი

Also demonstrates automatic positioning of label to the left, due to far right position of mark.

Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
Biratnagar
Location of Biratnagar Airport in Nepal
{{პოზრუკა|ნეპალი
|relief = yes
|caption = Location of Biratnagar Airport in Nepal
|alt = Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
|label = Biratnagar
|mark = Airplane silhouette.svg
|marksize = 10
|lat_deg = 26 |lat_min = 28 |lat_sec = 53 |lat_dir = N
|lon_deg = 87 |lon_min = 15 |lon_sec = 50 |lon_dir = E
}}
Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
Biratnagar
Location of Biratnagar Airport in Nepal
{{პოზრუკა|ნეპალი
|relief = 
|caption = Location of Biratnagar Airport in Nepal
|alt = Biratnagar Airport is located in southeastern Nepal
|label = Biratnagar
|mark = Airplane silhouette.svg
|marksize = 10
|lat_deg = 26 |lat_min = 28 |lat_sec = 53 |lat_dir = N
|lon_deg = 87 |lon_min = 15 |lon_sec = 50 |lon_dir = E
}}

მომხმარებლის მიერ შერჩეული მრავალი რუკა

Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie
Lockerbie in Scotland, UK
{{პოზრუკა|შოტლანდია
|relief = 1
|width = 180
|float = right
|caption = Lockerbie in Scotland, UK
|alt = Lockerbie is in southern Scotland.
|label = Lockerbie
|mark = Blue_pog.svg
|marksize = 9
|lat_deg = 55 |lat_min = 07 |lat_sec = 16 |lat_dir = N
|lon_deg = 03 |lon_min = 21 |lon_sec = 19 |lon_dir = W
}}

რუკები რომლებიც კვეთენ 180°-იან მერიდიანს

See Category:Location map templates crossing 180th meridian
Suva — ფიჯი
Suva
Suva
Suva (ფიჯი)
{{პოზრუკა|ფიჯი
|width   = 180
|float   = right
|label   = Suva
|position  = right
|background = yellow
|mark    = Locator_Dot.png
|marksize  = 7
|lat_deg = 18 |lat_min = 8 |lat_sec = 0 |lat_dir = S
|lon_deg = 178 |lon_min = 26 |lon_sec = 0 |lon_dir = E
}}

Template data

ეს არის TemplateData დოკუმენტაცია, რომელიც გამოიყენება VisualEditor-ის და სხვა ხელსაწყოების მიერ.

TemplateData თარგისთვის პოზრუკა

This template places a location mark on a map.

თარგის პარამეტრები[თარგის მონაცემების რედაქტირება]

პარამეტრიაღწერატიპისტატუსი
Map name(s)1

The name of the map to be used; multiple maps can be provided as a list separated by #

სტრიქონულისავალდებულო
Map widthwidth

Determines the width of the map in pixels, overriding any default values; do not include "px", for example: "300", not "300px".

რიცხვიარასავალდებულო
Default widthdefault_width

Determines the default width of the map in pixels, intended for use by templates such as infoboxes; the default value is 240. Do not include "px". This value will be multiplied by the defaultscale parameter specified in individual map templates, if it exists, in order to achieve an appropriate size for vertical maps.

რიცხვიარასავალდებულო
Positionfloat

Specifies the position of the map on the page; valid values are left, right, center and none. The default is right.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Border colorborder

Specifies the color of the map border; if set to none, no border will be generated.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Map captioncaption

The text of a caption to be displayed below the map; if caption is defined, but is not assigned a value, the map will not be framed, and no caption will be displayed. If caption is not defined, the map will not be framed and a default caption will be generated.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Alt textalt

Alt text for map; used by screen readers.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Alternative map from templaterelief

Any non-blank value (1, yes, etc.) will cause the template to display the map specified in the map definition template as image1, which is usually a relief map.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Alternative map not from templateAlternativeMap

Allows the use of an alternative map; the image must have the same edge coordinates as the map template.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Overlay imageoverlay_image

Allows an overlay to be superimposed on the map; this parameter is seldom used.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Marker labellabel

The text of the label to display next to the mark; a wikilink can be used.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Label sizelabel_size

The font size to use for the label, given as a percentage of the normal font size; do not include "%".

რიცხვიარასავალდებულო
Label widthlabel_width

The width to use for the label, given as an em size; do not include "em".

რიცხვიარასავალდებულო
Label positionposition

The position of the label relative to the mark; valid values are left, right, top, bottom and none. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker, and its position relative to the right border of the map image. When position=none, any defined label will not be displayed with the mark, but it will be used to create the default caption.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Label backgroundbackground

The background color to use for the label.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Marker imagemark

The name of an image to display as the marker.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Marker sizemarksize

The size of the mark in pixels; do not include "px".

რიცხვიარასავალდებულო
Marker linklink

Specifies a wikilink which will be followed if the reader clicks on the mark.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Coordinatescoordinates

Coordinates, usually in {{Coord}} format; however, they can also be typed out in decimal degrees (with no spaces between ° and N/S/E/W).

მაგალითი
{{Coord|48.067|12.863}}
სტრიქონულიარასავალდებულო
Latitude degreeslat_deg

The degrees of latitude; this value can be specified using decimal degrees. When this format is used, minutes and seconds should not be specified.

რიცხვისავალდებულო
Latitude minuteslat_min

The minutes of latitude.

რიცხვიარასავალდებულო
Latitude secondslat_sec

The seconds of latitude.

რიცხვიარასავალდებულო
Latitude directionlat_dir

N if north or S for south of the Equator; not required if using signed decimal degrees.

სტრიქონულიარასავალდებულო
Longitude degreeslon_deg

The degrees of longitude; this value can be specified using decimal degrees. When this format is used, minutes and seconds should not be specified.

რიცხვისავალდებულო
Longitude minuteslon_min

The minutes of longitude.

რიცხვიარასავალდებულო
Longitude secondslon_sec

The seconds of longitude.

რიცხვიარასავალდებულო
Longitude directionlon_dir

E for east or W for west of the Prime Meridian; not required if using signed decimal degrees.

სტრიქონულიარასავალდებულო