მნათობი

მრავალმნიშვნელოვანი

მნათობი შეიძლება აღნიშნავდეს: