მიქაელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მიქაელ ან მიქელ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: