მეორე დასი — განმათავისუფლებელი მოძრაობის რადიკალურ-დემოკრატიული მიმდინარეობა XIX საუკუნის II ნახევრის საქართველოში, ქართველ განმათავისუფლებელთა იდეურ-ლიტერატურული ჯგუფი. მეორედასელები გიორგი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძის, სერგეი მესხის (1883-მდე) მეთაურობით რევოლუციურ-დემოკრატიულ და უტოპიურ-სოციალისტური იდეების პროპაგანდას ეწეოდნენ გაზეთებში: „დროება“, „დროშა“, „სასოფლო გაზეთი“, „ტიფლისსკი ვესტნიკი“, „ობზორი“, „ნოვოე ობოზრენიე“, „კვალი“, ჟურნალებში: „კრებული“, „ჯეჯილი“, „მოამბე“ და სხვა.

ლიტერატურა

რედაქტირება


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.