მეანდრი (ბერძნ. Μαίανδρος — თურქეთის მეტად დაკლაკნილი მდინარის დიდი მენდერესის ძველი სახელწოდება) — ვაკის მდინარის კლაკნილი, რომლის სიმრუდის რადიუსი დამოკიდებულია მდინარის წყლიანობასა და სიჩქარეზე. მეანდრი გეოლოგიურად მდინარის კალაპოტის დეფორმაციაა, რომელიც უმეტესად ვითარდება ვაკის მდინარეების ქვემო დინებებში, იქ სადაც განვითარებულია ნელი დინება.

ერთ-ერთი მდინარის მეანდრი

ჩაღუნული ნაპირი როგორც წესი ციცაბოა, ხოლო ამობურცული ნაწილი — აღმართია. მეანდრეებს მსოფლიოს მრავალი მდინარე ქმნის.

საქართველოში დიდ სიგრძეზე მეანდრეებს აჩენს მდინარე იორი.

ლიტერატურა რედაქტირება