მატლიმწერების ლარვა. ვითარდება კვერცხიდან, განიცდის რთულ მეტამორფოზს. ქერცლფრთიანების მატლს მუხლუხს უწოდებენ.

მატლები ჭამენ ლეშს

ლიტერატურა რედაქტირება