სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ კვერცხი (მრავალმნიშვნელოვანი).

კვერცხი

  1. ცხოველური ორგანიზმის მდედრობითი სასქესო უჯრედი, იგივეა, რაც კვერცხუჯრედი.
  2. კვერცხმდებლობის შემთხვევაში ტერმინით „კვერცხი“ აღნიშნავენ ჩანასახს, რომელიც ვითარდება სპეციალურ გარსებში.

ლიტერატურა

რედაქტირება