მამია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მამია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: