მაგნიტური ინდუქცია

ფიზიკაში მაგნიტური ინდუქციავექტორული სიდიდე, რომელიც განსაზღვრავს რა ძალით მოქმედებს მაგნიტური ველი მუხტზე (), რომელიც სიჩქარით მოძრაობს. უფრო ზუსტად, არის ისეთი ვექტორი, რომ ლორენცის ძალა , რომლითაც მაგნიტური ველი მოქმედებს მუხტზე ტოლია

მაგნიტური ინდუქცია B გენერირებული I დენის მიერ.
.

მაგნიტური ინდუქცია არის მაგნიტური ველის ძირითადი მახასიათებელი, როგორც ელექტრული დაძაბულობის ვექტორი არის ელექტრული ველისთვის.

მაგნიტური ინდუქციის დადებით მიმართულებად მიღებულია მაგნიტური ისრის სამხრეთ პოლუსიდან (S) ჩრდილოეთ პოლუსისკენ (N) მიმართულება. ელექტრული დაძაბულობის ვექოტის ძალწირების ანალოგიურად შეიძლება განსაზღვრული იქნას მაგნიტური ინდუქციის ძალწირები, რომლებიც სივრცის ყოველ წერტილში ინდუქციის ვექტორის პარალელურია.

გაუსის ერთეულთა სისტემაში მაგნიტური ინდუქციის ერთეული არის გაუსი (გს) ხოლო SI სისტემაში ტესლა (ტლ). ამ სიდიდეებს შორის კავშირს აქვს სახე:

1 ტლ = 104 გს.

მაგნიტომეტრებს, რომლებიც მაგნიტური ინდუქციის გასაზომად გამოიყენება ზოგჯერ ტესლამეტრს უწოდებენ.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება