ბიო-სავარის კანონი

ბიო-სავარის კანონიელექტროდინამიკის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს მაგნიტურ ველს B გენერირებულს ელექტრული დენის მიერ. ვექტორული ველი B დამოკიდებულია ელექტრული დენის სიდიდეზე, მიმართულებაზე, სიგრძეზე და ასევე ფუნდამენტურ ფიზიკურ მუდმივაზე, რომელსაც მაგნიტური მუდმივა ეწოდება.[1]

ფორმულირებარედაქტირება

ბიო-სავარის კანონი გამოიყენება სტაციონატული დენის მიერ გენერირებული მაგნიტური ველის გამოსათვლელად. SI სისტემაში ამ კანონს აქვს სახე

 

ან, ექვივალენტურად,

 

სადაც

I არის დენი,
dl არის ვექტორი, რომლის მიმართულება ემთხვევა დენის ლოკალურ მიმართულებას.
B არის მაგნიტური ველის ინდუქცია
μ0 არის მაგნიტური მუდმივა,
  არის წანაცვლების ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც მიმართულია დენის ელემენტიდან იმ წერტილისკენ, სადაც ხდება დენის მნიშვნელობის გამოთვლა, და
  არის წანაცვლების ვექტორი.


იხიილეთ აგრეთვერედაქტირება

სქოლიორედაქტირება

  1. Jackson, John David (1999). Classical Electrodynamics, 3rd ed., New York: Wiley, გვ. Chapter 5. ISBN 0-471-30932-X.