ქაფი               ლამედი               მემი
ფინიკიური ებრაული არამეული სირიული არაბული
ლამედი ל ლამედი ܠ ل‍,ل
Alphabetic
derivatives
ბერძნული ლათინური კირილიცა ქართული
Λ L Л
Phonemic representation: l
ადგილი ანბანში: 12
რიცხვითი მნიშვნელობა: 30

ל (ლამედ) — მეთორმეტე ასო ებრაულ დამწერლობაში. ქართული შესატყვისი ლ. რიცხვითი მნიშვნელობა — 30.

ლამედ