კლდეკარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კლდეკარი შეიძლება აღნიშნავდეს: