კვირიკე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კვირიკე შეიძლება აღნიშნავდეს:

პიროვნებებირედაქტირება

ტოპონიმებირედაქტირება