კვირიკე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კვირიკე შეიძლება აღნიშნავდეს:

პიროვნებები რედაქტირება

ტოპონიმები რედაქტირება