კელასური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კელასური შეიძლება აღნიშნავდეს: