კახოსილეონტი მროველისეული ქართლის ცხოვრების მიხედვით, ქართველი ხალხის ერთ-ერთი ეთნარქი. მას ქართლოსისაგან სამართავად გადაეცა ივრის ხეობის ზედა ნაწილი (ერწო-თიანეთი), რომელსაც შემდგომ კახეთის მხარე ეწოდა.

ქართლის ცხოვრება რედაქტირება

ლეონტი მროველი წერს:

 
„ხოლო კახოსს მისცა კავკასიასა და კახეთის მთასა შორის, არაგჳთგან ვიდრე ტყეტბადმდე, რომელი არს საზღვარი ჰერეთისა. და ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი; კუხოს შეეწია შენებასა ჩელეთისასა. რამეთუ დედა-ციხე კახოსის ხუედრი იყო. და მისცა კახოს შეწევნისათჳს და შეეწია შენებასა ჩელეთისასა, რომელსა ბერ ერქუა პირველ შენებულსა კახეთისასა[1].“

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ქსე, ტ. 5, გვ. 452, თბ., 1980

სქოლიო რედაქტირება