ირანის შაჰრესტანები

ირანის ტერიტორია იყოფა ოსტნებად, ოსტნები კი იყოფა შაჰრისტანებად. ირანის ოსტნების ტერიტორიაზე არის მნიშვნელოვანი ქალაქები სპეციალური უფლებებით, რომლებსაც ბახშები ჰქვია (სპარს. بخش ბახში). შაჰრისტანების ტერიტორიაზე საკმაოდ ბევრი სოფელია. დიდი ქალაქების გარშემო შეკრებილი მრავალი სოფელი წარმოქმნის ქალაქების მნიშვნელოვან აგლომერაციებს, ირანის ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი აგლომარაცია თეირანს ეკუთვნის. ირანის შაჰრისტანებში გავრცელებულია მრავალი ენა, მაგრამ შაჰრისტანებში ძირითადად მაინც სპარსულ ენაზე საუბრობენ, აგრეთვე ბევრი საუბრობს ინგლისურ ენაზე და ადგილობრივი ენების დიალექტებზე.

შაჰრისტანების მმართველები არიან გუბერნატორები, რომელებსაც ნიშნავენ ოსტნის მმართველები.

ირანის ოსტნებიდან, ფარსის შემადგენლობაში არის 23 შაჰრისტანი, სემნანის და ჩრდილოეთ ხორესანის შემადგენლობაში კი 4 შაჰრისტანი. ირანის ოსტნებიდან ყველაზე ცოტა შაჰრისტანი აქვს ყუმის ოსტანს 1 შაჰრისტანი. საერთო ჯამში სრულიად ირანის ტერიტორიაზე 324 შაჰრისტანია.

ირანის შაჰრისტანები

ირანის შაჰრისტანებირედაქტირება

ალბორზის ოსტანირედაქტირება

არდაბილის ოსტანირედაქტირება

აღმოსავლეთი აზერბაიჯანის ოსტანირედაქტირება

ბუშირის ოსტანირედაქტირება

გილანის ოსტანირედაქტირება

გულისტანის ოსტანირედაქტირება

დასავლეთი აზერბაიჯანის ოსტანირედაქტირება

ზენჯანის ოსტანირედაქტირება

თეირანის ოსტანირედაქტირება

ილამის ოსტანირედაქტირება

იაზდის ოსტანირედაქტირება

ისპაანის ოსტანირედაქტირება

ლურისტანის ოსტანირედაქტირება

მაზანდარანის ოსტანირედაქტირება

მარკაზის ოსტანირედაქტირება

სამხრეთ ხორესანის ოსტანირედაქტირება

სემნანის ოსტანირედაქტირება

სისტანი და ბელუჯისტანის ოსტანირედაქტირება

ფარსის ოსტანირედაქტირება

ქერმანის ოსტანირედაქტირება

ქირმანშაჰის ოსტანირედაქტირება

ქოხგილუე და ბოიერაჰმედის ოსტანირედაქტირება

ქურთისტანის ოსტანირედაქტირება

ყაზვინის ოსტანირედაქტირება

ყუმის ოსტანირედაქტირება

ჩახარ-მახალი და ბახთიარიას ოსტანირედაქტირება

ჩრდილოეთ ხორასანის ოსტანირედაქტირება

ხორასან-რეზავის ოსტანირედაქტირება

ხუზესტანის ოსტანირედაქტირება

ჰამადანის ოსტანირედაქტირება

ჰორმაზაგანის ოსტანირედაქტირება

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება