ირანის შაჰრესტანები

ირანის ტერიტორია იყოფა ოსტნებად, ოსტნები კი იყოფა შაჰრისტანებად. ირანის ოსტნების ტერიტორიაზე არის მნიშვნელოვანი ქალაქები სპეციალური უფლებებით, რომლებსაც ბახშები ჰქვია (სპარს. بخش ბახში). შაჰრისტანების ტერიტორიაზე საკმაოდ ბევრი სოფელია. დიდი ქალაქების გარშემო შეკრებილი მრავალი სოფელი წარმოქმნის ქალაქების მნიშვნელოვან აგლომერაციებს, ირანის ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი აგლომარაცია თეირანს ეკუთვნის. ირანის შაჰრისტანებში გავრცელებულია მრავალი ენა, მაგრამ შაჰრისტანებში ძირითადად მაინც სპარსულ ენაზე საუბრობენ, აგრეთვე ბევრი საუბრობს ინგლისურ ენაზე და ადგილობრივი ენების დიალექტებზე.

შაჰრისტანების მმართველები არიან გუბერნატორები, რომელებსაც ნიშნავენ ოსტნის მმართველები.

ირანის ოსტნებიდან, ფარსის შემადგენლობაში არის 23 შაჰრისტანი, სემნანის და ჩრდილოეთ ხორესანის შემადგენლობაში კი 4 შაჰრისტანი. ირანის ოსტნებიდან ყველაზე ცოტა შაჰრისტანი აქვს ყუმის ოსტანს 1 შაჰრისტანი. საერთო ჯამში სრულიად ირანის ტერიტორიაზე 324 შაჰრისტანია.

ირანის შაჰრისტანები

ირანის შაჰრისტანები რედაქტირება

ალბორზის ოსტანი რედაქტირება

არდაბილის ოსტანი რედაქტირება

აღმოსავლეთი აზერბაიჯანის ოსტანი რედაქტირება

ბუშირის ოსტანი რედაქტირება

გილანის ოსტანი რედაქტირება

გულისტანის ოსტანი რედაქტირება

დასავლეთი აზერბაიჯანის ოსტანი რედაქტირება

ზენჯანის ოსტანი რედაქტირება

თეირანის ოსტანი რედაქტირება

ილამის ოსტანი რედაქტირება

იაზდის ოსტანი რედაქტირება

ისპაანის ოსტანი რედაქტირება

ლურისტანის ოსტანი რედაქტირება

მაზანდარანის ოსტანი რედაქტირება

მარკაზის ოსტანი რედაქტირება

სამხრეთ ხორესანის ოსტანი რედაქტირება

სემნანის ოსტანი რედაქტირება

სისტანი და ბელუჯისტანის ოსტანი რედაქტირება

ფარსის ოსტანი რედაქტირება

ქერმანის ოსტანი რედაქტირება

ქირმანშაჰის ოსტანი რედაქტირება

ქოხგილუე და ბოიერაჰმედის ოსტანი რედაქტირება

ქურთისტანის ოსტანი რედაქტირება

ყაზვინის ოსტანი რედაქტირება

ყუმის ოსტანი რედაქტირება

ჩახარ-მახალი და ბახთიარიას ოსტანი რედაქტირება

ჩრდილოეთ ხორასანის ოსტანი რედაქტირება

ხორასან-რეზავის ოსტანი რედაქტირება

ხუზესტანის ოსტანი რედაქტირება

ჰამადანის ოსტანი რედაქტირება

ჰორმაზაგანის ოსტანი რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება