იოქტო...' (აღნიშვნა: y) — თავსართი სი სისტემაში, რომელიც გვაძლევს 10-24 (0,000 000 000 000 000 000 000 000 1 ან 1/10008) ჯერადობას. გამოიყენება მეტრულ და სხვა გაზომვის ერთეულებთან ერთან.

მიღებულია 1991 წელს. წარმოშობილია ბერძნულიდან οκτώ, რაც ნიშნავს ”რვას”, რადგან 1/10008 ექვივალენტია. 2009 წლისთვის იოქტო ითვლება ყველაზე მცირე მიღებულ თავსართად სი სისტემაში.

საერთაშორისო პირობითი აღნიშვნა: y

მაგალითი:

  • ერთი ელექტრონის მასა: 0.000 911 yგ.
  • ერთი პროტონის მასა: 1.6726 yგ.
  • ერთი ნეიტრონის მასა: 1.6749 yგ.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება