ინფორმაციის მატარებელი

ინფორმაციის მატარებელი (ინფორმაციული მატარებელი) — ნებისმიერი მატერიალური ობიექტი ან გარემო, რომელსაც შეუძლია საკმარისად დიდი ხნის განმავლობაში თავის სტრუქტურაში შეტანილი ინფორმაციის შენახვა (ტარება). ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, ქვა, ხე, ქაღალდი, ლითონი, პლასტმასი, კაჟი (და ნახევარგამტარების სხვა სახეები), დამაგნიტებული ზედაპირის მქონე ლენტი (მაგალითად, კასეტებში), სპეციალური მახასიათებლების მქონე პლასტმასი (მაგალითად, ოპტიკური დისკებიCD, DVD და ა.შ.), ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და ა.შ.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Ramón Reichert, Annika Richterich, Pablo Abend, Mathias Fuchs, Karin Wenz (eds.), Digital Culture & Society.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება