გარემო

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

გარემო ნიშნავს საგნის გარემოცვას, ანუ იმ პირობებისა და გარემოებათა ერთობლიობას, რომელიც ამ საგანზე ზემოქმედებას ახდენენ.

გარემოს შესაძლო ფორმებია: