იზოტონური ხსნარი — ბიოლოგიაში, ოსმოსის დროს, თანაბარი კონცენტრაციის ხსნარები. ანუ, ხსნარები, რომელთა შორის ოსმოსი არ მიმდინარეობს. ბიოლოგია-ში ხსნარი, რომელშიც იმდენივე ნივთიერებებია გახსნილი, რამდენიც უჯრედის ციტოპლაზმაში. ასეთ ხსნარში უჯრედის მოთავსებისას ოსმოსური წნევა არ წარმოიშობა.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება