იარედოსი[1]/ იარედი[2][3]„ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით მამა მაკედონელი აზონისა, რომელიც, გადმოცემით, ალექსანდრე მაკედონელს ქართლში დაუსვამს „პატრიკად“.[4] „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“ იარედოსს არ იცნობს. გიორგი მელიქიშვილის ვარაუდით, სახელი „იარედოსი“ „მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ არიან-ქართლის ეკვივალენტურია და მის მსგავსად კავშირშია ისეთი სიტყვების ძირთან, როგორიცაა ირანი, არიანა და ა.შ.[5]

ლიტერატურარედაქტირება

  1. „ქართლის ცხოვრება“ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით (ტომი I, 1955.)
  2. ვახუშტის ბატონიშვილი „საქართველოს ისტორია“
  3. საქართველოს ძველი ისტორია
  4. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 18
  5. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები: 8 ტომად / [სარედ. კოლ.: გ. მელიქიშვილი (მთ. რედ.), ი. ანთელავა, ვ. დონდუა და სხვ.]; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინ-ტის სამეცნ. საბჭო - თბ.: საბჭ. საქართველო, 1970; ტ. 1: საქართველოს უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე / [ავტ.: გ. მელიქიშვილი, ა. კალანდაძე, ტ. ჩუბინიშვილი და სხვ.; ტომის რედ.: გ. მელიქიშვილი] - , 1970