თხინვალი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი თხინვალი შეიძლება აღნიშნავდეს: