ტერმინს „თაღარი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ თაღარი (მრავალმნიშვნელოვანი).

თაღარი — მარცვლეულის საწყაო ირანსა (XIII საუკუნიდან) და საქართველოში (XVIII-XIX საუკუნეებში). ირანში თაღარი 100 თავრიზულ მანს (83,2 კგ) შეადგენდა, საქართველოში კი — 30 ლიტრას (დაახლოებით 90-100 კგ).

ლიტერატურა რედაქტირება