თანამედროვე არქიტექტურა

ტერმინი თანამედროვე არქიტექტურა მიმდინარე პერიოდში შექმნილ არქიტექტურაზე მიუთითებს. ის, როგორც წესი, მოიცავს ბოლო რამდენიმე ათწლეულს. ამჟამად თანამედროვე არქიტექტურა მოიცავს პერიოდს 1980-იანი წლებიდან დღემდე.

თემები თანამედროვე არქიტექტურაში რედაქტირება

ბიონური არქიტექტურა გამოიყენებოდა ძველ ჩინეთში ძველი წელთაღრიცხვით 200-124 წლებში