ტერმინით ზომა შეიძლება აღნიშნული იყოს:

  • ზომა – გარკვეული ტიპის ფუნქცია, რომელიც სიმრავლეებს არაუარყოფით რიცხვებს უსაბამებს.
მოძიებულია „https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=ზომა&oldid=1476427“-დან