ზიგომიცეტები (ლათ. Zygomycetidae) — უმდაბლესი სოკოების ქვეკლასი ფიკომიცეტების კლასისა. აქვთ კარგად განვითარებული, უფრო ხშირად დაუნაწევრებული მიცელიუმი. სქესობრივი პროცესი ზიგოგამიის ტიპისაა. უსქესო გამრავლება ხდება სპორანგიუმებში წარმოქმნილი უმოძრაო სპორანგიოსპორებით, უმრავლესობისა — კონიდიუმებით. ზიგოგიცეტებს ყოფენ რამდენიმე რიგად, რომელთაგან უფრო გავრცელებულია მუკორისნაირნი და ენტომოფთორასნაირნი.

ზიგომიცეტები

მეცნიერული კლასიფიკაცია
სამეფო:  სოკოები
ლათინური სახელი
Zygomycetidae

ლიტერატურა

რედაქტირება