ვიკიპედია:კონკურსი

რჩეულის ვარსკვლავი

ეს გვერდი ეთმობა ვიკიპედიაში რჩეულ მასალაზე კონკურსებს, ვიკიპედიის რედაქტორთა შრომის დასაფასებლად და მათ წასახალისებლად.


რჩეული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე მოთხოვნას:
  • იგი უნდა იყოს დასრულებული სახის (შინაარსი, ფორმატი, ბმულები, კატეგორიები).
  • მასში მოცემული ინფორმაცია ამომწურავი უნდა იყოს, შესაბამისი ილუსტრაციებით, ბმულებით წყაროებსა და ლიტერატურაზე და მისთ.
  • დახვეწილი იყოს მხატვრულად...
  • კანდიდატები სასურველია არა თავად ავტორმა წამოაყენოს...
მალხმობა:
ვპ:კონკურსი

არქივი

კენჭისყრისას გამოიყენეთ მხოლოდ თარგი {{ჰო}} Symbol support vote.svg (მომხრე).
წლის რჩეული სტატია გახდება ყველაზე მეტი ხმის მფლობელი სტატია.
ყურადღება!!! ორი ან რამდენიმე კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების დაგროვების შემთხვევაში, რჩეული სტატია გახდება ყველა მათგანი.