ევროპის საერთაშორისო E საავტომობილო მაგისტრალების ქსელი

ევროპის E საავტომობილო მაგესტრალების ქსელი

A კლასის მაგისტრალებირედაქტირება

 
E მაგისტრალები  საქართველო
 
E მაგისტრალები   ბელგია
 
E მაგისტრალები   ბულგარეთი
 
E მაგისტრალები   ესტონეთი
 
E მაგისტრალები   ფინეთი
 
E მაგისტრალები   გერმანია
 
E მაგისტრალები   ნიდერლანდები
 
E მაგისტრალები   პოლონეთი
 
E მაგისტრალები   რუმინეთი
 
E მაგისტრალები   თურქეთი
 
E მაგისტრალები   ბელარუსი

ჩრდილოეთი–სამხრეთის მიმართულებარედაქტირება

 •   — 2960 კმ (1850 მილი)
 •   — 3590 კმ (2244 მილი)
 •   — 1830 კმ (1144 მილი)
 •   — 1660 კმ (1038 მილი)
 •   — 4920 კმ (3075 მილი)
 •   — 2920 კმ (1825 მილი)
 •   — 3800 კმ (2375 მილი)
 •   — 4340 კმ (2713 მილი)
 •   — 2300 კმ (1438 მილი)
 •   — 1790 კმ (1119 მილი)
 •   — 850 კმ (531 მილი)
 •   — 3770 კმ (2356 მილი)
 •   — 1730 კმ (1081 მილი)
 •   — 1050 კმ (656 მილი)
 •   — 2630 კმ (1644 მილი)
 •   — 2700 კმ (1688 მილი)
 •   — 2840 კმ (1775 მილი)
 •   — 2600 კმ (1625 მილი)
 •   — 1330 კმ (831 მილი)

დასავლეთი–აღმოსავლეთის მიმართულებარედაქტირება

 •   — 880 კმ (550 მილი)
 •   — 1880 კმ (1175 მილი)
 •   — 6050 კმ (3781 მილი)
 •   — 8500 კმ (5313 მილი)
 •   — 5100 კმ (3188 მილი)
 •   — 6200 კმ (3875 მილი)
 •   — 4550 კმ (2813 მილი)
 •   — 5600 კმ (3500 მილი)
 •   — 4770 კმ (2981 მილი)

ჩრდილოეთი–სამხრეთის მიმართულება (შუალედური)რედაქტირება

 •   E 01 — 1460 კმ (913 მილი)
 •   E 03 — 470 კმ (294 მილი)
 •   E 06 — 3120 კმ (1950 მილი)
 •   E 07 — 250 კმ (156 მილი)
 •   E 09 — 967 კმ (601 მილი)
 •   E 11 — 540 კმ (338 მილი)
 •   E 13 — 230 კმ (144 მილი)
 •   E 17 — 670 კმ (419 მილი)
 •   E 19 — 520 კმ (325 მილი)
 •   E 21 — 540 კმ (338 მილი)
 •   E 23 — 390 კმ (244 მილი)
 •   E 27 — 350 კმ (219 მილი)
 •   E 29 — 290 კმ (181 მილი)
 •   E 31 — 520 კმ (325 მილი)
 •   E 33 — 100 კმ (62.5 მილი)
 •   E 37 — 290 კმ (181 მილი)
 •   E 39 — 1330 კმ (831 მილი)
 •   E 41 — 760 კმ (475 მილი)
 •   E 43 — 510 კმ (319 მილი)
 •   E 47 — 290 კმ (181 მილი)
 •   E 49 — 740 კმ (463 მილი)
 •   E 51 — 410 კმ (256 მილი)
 •   E 53 — 270 კმ (169 მილი)
 •   E 53 — 380 კმ (238 მილი)