ეგზოგენური საბადოები — ზედაპირული აგენტების (ზედაპირული და გრუნტის წყლები, ჰაერი, ორგანიზმები) მოქმედებით წარმოქმნილი საბადოები. შეიძლება წარმოიქმნას ნალექთდაგროვების არეებში ქიმიური, მექანიკური ან ბიოგენური დალექვის გზით (დანალექი საბადოები). მათ მიეკუთვნება აგრეთვე შთენილი ან სიღრმეში ხსნარების ჩაჟონვის შედეგად წარმოქმნილი ინფილტრაციული საბადოები.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება