ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტიის სამეფო ოჯახი

აქ წარმოდგენილია ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტიის სამეფო ოჯახის გენეალოგია.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ტაა I
 
 
 
ტეტიშერი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ტაა II
 
 
 
აჰოტეპ I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
აჰოტეპ II
 
Double crown.svg კამოსი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მეჩვიდმეტე დინასტია
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იაჰმოს-სითქამოსი
 
Double crown.svg იაჰმოს I
 
 
იაჰმოს-ნეფერტარი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იაჰმოს-ანჰი
 
იაჰმოს საფაირი
 
Double crown.svg ამენჰოტებ I
 
იაჰმოს-მერიტამონი
 
 
 
?
 
სენსენიბი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იაჰმოსი
 
Double crown.svg თუთმოს I
 
მუთნოფრედი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ჰატშეფსუტი
 
Double crown.svg თუთმოს II
 
ისეთი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნეფერურე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მერუთყრე-ჰეთსეფუტი
 
Double crown.svg თუთმოს III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ტიაა
 
Double crown.svg ამენხოტეპ II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მუთემვია
 
Double crown.svg თუთმოს IV
 
 
 
იოუა
 
თჯუიუ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ამენფოტეპ III
 
 
ტია
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ენენ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg ეიე
 
თეუ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სითამუნი?
 
 
ჰანუთანები
 
 
ნებეტეჰი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
თუთმოსი
 
 
 
ისეთი
 
 
 
 
 
 
 
ბეკეთეთნი
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
კიია
 
 
Double crown.svg ამენჰოტეპ IV
 
 
ნეფერტიტი
 
 
მუთნეჯმეთი
 
Double crown.svg ჰორემჰები
 
ამენია
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double crown.svg სმენკარიDouble crown.svg ტუტანხამონი
 
 
 
 
 
 
 
 
მეკეტატონი
 
 
 
ნეფერნეფერურე ტაშერითინეფერნეფერურესეტეპენრე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
მერიტატონი
 
ანჰესენამონი
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მერიტატონი ტაშერითი
 
 
 
 
 
ანკესენაპეტი ტაშერითი