დროშა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დროშა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დროშა — ფერადი ქსოვილი გარკვეული მნიშვნელობით
  • დროშა — ქართული გაზეთი
  • დროშა — ქართული ჟურნალი