დოქტორი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დოქტორი შეიძლება აღნიშნავდეს:

იხილეთ აგერთვე რედაქტირება