დიდი ნახევარღერძი

გეომეტრიაში დიდი ღერძი არის ელიფსის უგრძესი დიამეტრი: მონაკვეთი, რომელიც გადის ცენტრსა და ფოკუსზე დაბოლოებებით პერიმეტრის ყველაზე განიერ წერტილებზე. დიდი ნახევარღერძი კი დიდი ღერძის ნახევარია და, აქედან გამომდინარე, გადის ფოკუსით ცენტრზე და პერიმეტრზე. არსებითად, ის არის ორბიტის რადიუსი ორბიტის ორ ყველაზე შორ წერტილზე. წრეწირის განსაკუთრებულ შემთხვევაში დიდი ნახევარღერძი მისი რადიუსია. დიდი ნახევარღერძი შესაძლოა წარმოვიდგინოთ, როგორც ელიფსის უგრძესი რადიუსი.

ელიფსის დიდი და პატარა ნახევარღერძები

ელიფსის დიდი ნახევარღერძის სიგრძე დაკავშირებულია პატარა ნახევარღერძის სიგრძე b-სთან ექსცენტრისიტეტით e და ნახევარი latus rectum-ით :