დიდი ნახევარღერძი

დიდი ნახევარღერძი — კონუსური კვეთის გზით წარმოქმნილი ობიექტების ერთ-ერთი მთავარი გეომეტრიული პარამეტრი.

ელიფსის დიდი და პატარა ნახევარღერძები

არსებითად, ის არის ორბიტის რადიუსი ორბიტის ორ ყველაზე შორ წერტილზე. წრეწირის განსაკუთრებულ შემთხვევაში დიდი ნახევარღერძი მისი რადიუსია. დიდი ნახევარღერძი შესაძლოა წარმოვიდგინოთ, როგორც ელიფსის უგრძესი რადიუსი.

ელიფსის დიდი ნახევარღერძის სიგრძე დაკავშირებულია პატარა ნახევარღერძის სიგრძე b-სთან ექსცენტრისიტეტით e და ნახევარი latus rectum-ით :

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება