დარეჯან ბატონიშვილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი დარეჯან ბატონიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგ პიროვნებათაგან ერთ-ერთს: