გუმის მღვიმოვანი — კარსტული მღვიმე აფხაზეთში, სოხუმის მუნიციპალიტეტში, დასავლეთის გუმისთის ხეობის მარცხენა ფერდობზე, სოფელ გუმის მიდამოებში. გამომუშავებულია ზედაცარცულ კირქვებში. აერთიანებს სამ მშრალ მღვიმეს. ქვედა მღვიმის შესასვლელის აბსოლუტური სიმაღლეა 395 მ, შუა მღვიმის — 420 მ, ზედა მღვიმის — 435 მ; მღვიმეების სიგრძე შესაბამისად 90, 17 და 45 მ. მღვიმეები ერთმანეთს ვიწრო ნაპრალებით უკავშირდება. გუმის მღვიმოვანში არის კალციტის ნაირფეროვანი ნაღვენთი წარმონაქმნები. ქვედა მღვიმეში გვხვდება რამდენიმე კულტურული ფენა.

ლიტერატურა რედაქტირება