გომეწარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გომეწარი შეიძლება აღნიშნავდეს: