საკუთარი სახელი გიორგი თავაძე შეიძლება აღნიშნავდეს: