გველისმთა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გველისმთა შეიძლება აღნიშნავდეს: