გერგეტი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გერგეტი შეიძლება აღნიშნავდეს: