გარდაბანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გარდაბანი შეიძლება აღნიშნავდეს: