განხილვარედაქტირება

cota shinaarsze xom ar gvesaubra?
  • 1. Surats rac sheexeba statiiis tavshi - ratom Nokias teleponi, tu rame Psionis pda unda ikos. bolos da bolos Psioni iko pirveli romelmac Symbian 3 tavis aparatebshi ixmara. Da me mgoni saertod ar aris sachiro Electro aparatis gamosaxva, Symbian LTDs logo sakmarisi ikneboda
  • 2. statiis tavshi sul ar aris aucilebeli sxva OSeebis chamotvla. Es xom statia Symbianzea. Eg sheizleboda statiis boloshi motavsebuliko. Da asec unda moxdes.
  • 3. " სამწუხაროდ ამ პლატფორმაზე მომუშავე ტელეფონები ნაკლებად ძლიერი (მაქსიმუმი 220 MHz, 8.1 ვერსიის შემთხვევაში) პროცესორებით არის აღჭურვილი, ამიტომაც მწარმოებლურობაც არც ისე მაღალია. ამიტომაც მომხმარებელს ხშირად უწევს გაშვებულ პროგრამებზე თვალის დევნება, რათა არ მოხდეს ოპერატიული მეხსიერების და შემდეგ ტელეფონის გადატვირთვა."- es ra aris? me megona wikipedia enciklopedia unda kopiliko ara da sakutari azris gamoxatvis adgili. Tu statiis damcers sakutari azris gamoxatva surs gaichinos blogi. es nacili namdvilad unda caishalos. rac sheexeba max 220MHz shenishvnas - martalia, mxolod unda mietitos rom dgemde max.220MHz xval ra moxdeba ar vicit.
  • 4. rac sheexeba "seriebi"s nacils. UIQ ar aris symbianis seria. UIQ aris teqnologia dafuznebuili symbianze (magalitad UIQ3 dapuznebulia Symbian 9.1ze, romelic tavis jerze aris symbian seria 9is gamocema)

Mandve avtori axsenebs Nokia 7700 romelic gamoshveuli arc kopila. da 7710 7700-is ganaxlebuili versiaa, da igive saxit gamodis rac 2005 gamovida. Da tu QWERTY klaviaturas (kartuli saxeli tu arsebobs klaviaturis :) ) tu vaxsenebt unda avgnishnot agretve Nokias E70 60-an seriaze (symbian 9.1) dapuznebuli.

  • 5. "Versiebi" tu ceraa cera ikos. ratom ickebs avtori 6.1 it? EPOC 15 seria 3 - pirveli komerciuli versia

tu avtori cvlilebebs sheitans kargi ikneba - amit statiis inicialuri saxe upro shenarchunebuli ikneba. tu ara da tu rodisme cota meti dro gamovnaxe vecdebi cvlilebebi me tviton shevitano. — წინა ხელმოუწერავი კომენტარი დატოვა მომხმარებელმა 85.159.100.225 (განხილვაწვლილი) 13:49, 13 აგვისტო 2007.

არქივირედაქტირება

დაბრუნდი "Symbian OS"-ზე.