გიორგი მაჩიტიძე - George Machitidze

რედაქტირება

იმედია, ოდესღაც საკმარისი დრო მექნება აქ დავდებ ინფორმაციას ჩემ შესახებ...

კავშირი - Contact

რედაქტირება
  • ელ. ფოსტა: giomac@gmail.com

ამ მომენტში

რედაქტირება

Fedora Core

  • პირველადი და პირდაპირი თარგმნა
  • თარგმანის დამუშავება
  • დამატებითი ინფორმაციის განთავსება
  • გამოსახულებების ჩასმა
  • ვიკიპედიის ბმულების ჩასმა

SMPP ოქმი (ფიჭური კავშირგაბმულობა)

OSI მოდელი

მომავალი გეგმები

რედაქტირება
შესაქმნელია ანალოგი

სატელეკომუნიკაციო თემები

ქსელური ფილოსოფია


OSI-ს დონეების სრული [ქვე]სტრუქტურა, ოქმები და ინტერფეისები:

დონე მაგალითები TCP/IP კრებული SS7 AppleTalk კრებული OSI კრებული IPX კრებული SNA UMTS
# სახელი
7 პროგრამული HL7, Modbus, SIP, SSI HTTP, SMTP, SMPP, SNMP, FTP, Telnet, NFS, NTP, RTP ISUP, INAP, MAP, TUP, TCAP AFP FTAM, X.400, X.500, DAP APPC
6 პრეზენტაციის TDI, ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG XDR, SSL, TLS AFP ISO 8823, X.226
5 სესიის Named Pipes, NetBIOS, SAP, SDP სესიის შესრულება TCP ოქმისთვის ASP, ADSP, ZIP, PAP ISO 8327, X.225 NWLink DLC?
4 ტრანსპორტის NetBEUI, nanoTCP, nanoUDP TCP, UDP, SCTP ATP, NBP, AEP, RTMP TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, OSPF SPX, RIP
3 ქსელური NetBEUI, Q.931 IP, ICMP, IPsec, ARP, RIP, BGP MTP-3, SCCP DDP X.25 (PLP), CLNP IPX RRC
2 მონაცემთა გადაცემის არხის დონე Ethernet, 802.11 (WiFi), Token Ring, FDDI, PPP, HDLC, Q.921, Frame Relay, ATM, Fibre Channel MTP-2 LocalTalk, TokenTalk, EtherTalk, AppleTalk Remote Access, PPP X.25 (LAPB), Token Bus IEEE 802.3 კადრირება, Ethernet II კადრირება SDLC MAC
1 ფიზიკური RS-232, V.35, V.34, I.430, I.431, T1, E1, 10BASE-T, 100BASE-TX, POTS, SONET, DSL, 802.11b, 802.11g MTP-1 RS-232, RS-422, STP, PhoneNet X.25 (X.21bis, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA-530, G.703) Twinax PHY (ფიზიკური დონე)